ترافیک

مرجع:

66,000 ریال
ترافیک اضافه
تعداد

 

بسته های ترافیک اضافه عادی

 

نام بسته

ترافیک ماهانه بین الملل (GB)

معادل ترافیک داخلی
)
GB)

قیمت ماهانه (تومان)

بسته ترافیکی3 گیگ

3

6

6,000

بسته ترافیکی 5 گیگ

5

10

9,500

بسته ترافیکی10 گیگ

10

20

18,000

بسته ترافیکی20 گیگ

20

40

35,000

بسته ترافیکی50 گیگ

50

100

85,000

بسته ترافیکی100 گیگ

100

200

160,000

بسته ترافیکی300 گیگ

300

600

480,000

بسته ترافیکی500 گیگ

500

1000

700,000

 

 

ترافیک داخلی در کلیه سرویس ها ۲ برابر ترافیک بین الملل می باشد و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، حداقل سرعت ارسال به میزان یک هشتم حداقل سرعت دریافت خواهد بود. همچنین به کلیه مبالغ سرویس ها ۹درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

مرجع ویژه

3 دیگر محصول در همین شاخه