مشترک گرامي، نياز ميباشد که روي کارت شبکه،IP مربوط به DNS سرورهاي شرکت تنظيم شود.در صورتيکه ويندوز شما XP است،
براي انجام تنظيمات لازم روي کارت شبکه مسير زير را دنبال نماييد . Start > control Panel>Network Connection

در صورتيکه ويندوز شما 7 است ،براي بررسي کردن کارت شبکه مسير زير را دنبال نماييد . Start > control Panel  در سمت چپ صفحه در قسمت View BY گزينه Small Icon را انتخاب نماييد و سپس : Network And Sharing Center >Change Adapter Setting در صورتيکه ارتباط شما با کارت شبکه مي باشد Local Area Connection و چنانچه ارتباط به وسيله کارت وايرلس مي باشد Wireless Network Connection خواهيد داشت .

در صورتيکه دراين قسمت بيشتر از يک Local area Connection وجود داشته باشد، جهت شناسايي کارت شبکه فعال ، اگرارتباط شما با کابلlan است،کابل را از سيستم جدا کرده ،


روي آيکون مربوط به کارت شبکه (Local area Connection)علامت ضربدر قرمز و اگر ارتباط با کابل usb است آيکون مربوط به آن حذف مي شود. روي کارت شبکه مورد نظر کليک راست نماييد و روي گزينه Properties کليک نماييد روي گزينهInternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) کليک نموده و گزينه Properties را انتخاب نماييد. درقسمت پايين صفحه باز شده ،گزينه Use the following Dns Server را انتخاب نماييد .

در قسمت Preferred DNS Server، IP: 217.218.127.127 ودرقسمتAlternate DNS Server، IP : 4.2.2.4 را وارد نماييد .