بسته ترافیکی

مرجع:

88,000 ریال
ترافیک اضافه
تعداد

 

بسته های ترافیک اضافه عادی

 

نام بسته

قیمت  (ریال)

بسته ترافیکی3 گیگ

88,000

بسته ترافیکی 5 گیگ

140,000

بسته ترافیکی10 گیگ

264,000

بسته ترافیکی20 گیگ

517,000

بسته ترافیکی50 گیگ

1,254,000

بسته ترافیکی100 گیگ

2,354,000

بسته ترافیکی300 گیگ

7,073,000

بسته ترافیکی500 گیگ

10,318,000

بسته ترافیکی1000 گیگ

19,910,000

بسته ترافیکی2000 گیگ

38,335,000

بسته ترافیکی5000 گیگ

92,125,000

بسته ترافیکی سحر خیز 20 گیگابایت  - 4 تا 12 صبح - 7 روزه

115,500

بسته ترافیکی سحر خیز 50 گیگابایت  - 4 تا 12 صبح - 15 روزه

220,000

بسته ترافیکی سحر خیز 150 گیگابایت  - 4 تا 12 صبح - 30 روزه

660,000

بسته ترافیکی شب نشین 25 گیگ - 2 تا 8 صبح - 7 روزه

103,400

بسته ترافیکی شب نشین 100 گیگ - 2 تا 8 صبح - 30 روزه

368,500

 

 

مرجع ویژه

3 دیگر محصول در همین شاخه