راهنمای خرید سرویس اینترنت مخابرات از سایت pasict.ir

در قسمت امور مشترکین 2 گزینه وجود دارد :

1.      تعرفه ADSL  

2.      تعرفه جشنوارهADSL

عکس اول_1.png

 

     1. تعرفه ADSL

برای کسانیست که می خواهند سرویس های عادی ، ترافیک مازاد و یا IP static   اینترنت مخابرات را خریداری نمایند.

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20ADSL.png

2.  تعرفه جشنواره ADSL

برای کسانیست که می خواهند سرویس های جشنواره اینترنت مخابرات را خریداری کنند.

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20ADSL.png

 

 

بعد از انتخاب یکی از موارد 1 یا 2 ، لیست کل سرویس های مربوطه با هر دسته نمایش داده میشود

نکته: سرویس ها بر اساس سرعت دسته بنده شده اند و با انتخاب سرعت مورد نظر باقی سرویس های مربوط به آن سرعت برای مشترک نمایش داده می شود که بر اساس ماه دسته بنده شده اند.

 

 سپس می توانید با کلیک کردن بر روی عکس سرویس مورد نظر وارد مرحله بعدی خرید شوید و صفحه زیر نمایش داده می شود و مانند تصویر با کلیک بر روی مثلث کنار اسم سرویس ، باقی سرویس های هم گروه با سرعت انتخابی برایتان نمایش داده می شود:

 سرویس 8 مگ.png

 

سپس با انتخاب سرویس مورد نظر و انتخاب گزینه اضافه به سبد خرید تصوریر ذیل نمایش داده می شود:

%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.png

با انتخاب پرداخت نهایی شما به صفحه ذیل انتقال داده می شوید ، که در این قسمت اگر قبلا در سایت Pasict.ir ثبت نام کرده اید گزینه ( قبلا ثبت نام کرده اید؟ ) را مانند تصویر انتخاب می نمائید:

%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%9F.png

و شما به صفحه ذیل جهت وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور انتقال داده می شوید:

نکته : نام کاربری : ایمیلی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید.

%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1.png

و بعد از وارد کردن اطلاعات مجدد به صفحه پرداخت سریع انتقال داده می شوید که در اینجا باید پرداخت نهایی را انتخاب می نمائید

%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9.png

و بعد از انتخاب پرداخت نهایی شما به صفحه پرداخت انتقال داده می شوید و با وارد کردن اطلاعت کارت بانکیتان و انتخاب گزینه پرداخت می توانید خرید خود را ثبت و نهایی نمائید.

%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D9%84.png

ولی اگر در سایت  pasict.ir  ثبت نام نکرده اید ابتدا گزینه های مروبط به اطلاعات شما را کامل می نمائید و پس از ذخیره اطلاعات ماباقی فرایند خرید را انجام می دهید:

%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%9F.png