درباره شرکت پاس ماناماد

این شرکت با مدیر عاملی رضا جعفری بابادی با هدف توسعه و نشر اینترنت در سراسر ایران و مخصوصا استان خوزستان در تلاش است